Цена на тока,ДДС,"вредни" храни

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Хляб и зрелища

„Има обективни причини за поскъпването на хляба“. „Хлябът няма да поскъпва“. „Ако все пак има някакво повишение, то ще е със стотинки“.

Из изказванията на министър Мирослав Найденов в периода 25-31 юли

Ако човек опитва да се ориентира за случващото се на хранителните пазари от изявите на министъра на земеделието в медиите, най-вероятно вече се е объркал тотално. Още повече, че заключението, че причини за оскъпяване на хляба [1]липсват, дойде заедно с публикуването на анализ от МЗХ (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx) за себестойността на хляба, в който основната суровина – брашното - формира близо половината от разходите. Понеже нито изводите от анализа отговарят на данните на самото министерство, нито пък е ясно как е направен самият анализ, ИПИ реши да направи собствени изчисления за пазара.


Тенденции на пазара на хляб и хлебни изделия

Потреблението на хляб и тестени изделия на глава от населението спада трайно през периода 2000 – 2011 г. – с близо 21% (виж графиката). Основните причини за това са нарастващата покупателна способност на населението през периода 2002-2008 г., което позволява по-здравословно и балансирано хранене, както и промяна в потребителските навици.

 phpThumb generated thumbnailjpg

Въпреки това, в стойностно изражение пазарът на хляб и хлебни изделия следва възходящ тренд заради нарастващите разходи на производителите на суровини (брашно, енергоносители и др.) и заплати. Цената на хляба се е повишила с 98,6% за периода 2000-2011 г., като за същия период цената на пшеницата е нараснала с 92%, на брашното – с 82%. Средната работна заплата в преработващата промишленост се е повишила със 129 на сто между 2000 и 2011 г.

 

phpThumb generated thumbnailjpg1

 

 

Разходи при производството на хляб

Разбивка на отделните пера в разходите за производство на хляб показва, че брашното съставлява приблизително 49% от себестойността на единица продукция. Енергоносителите съставят 11,3% от цената, докато заплатите и осигуровките – близо 16 на сто.

 

phpThumb generated thumbnailjpg2

 

 

 

При изследване на връзката цена на пшеницата – цена на брашното – цена на хляба се забелязва, че преработвателният бранш реагира доста бързо (с лаг от средно около 1-1,5 месеца) на поскъпване на цената на основната суровина – пшеницата. Поевтиняването на крайния продукт следва с по-голямо забавяне спада на цената на пшеницата, което би могло да се обясни с нарастването на други производствени разходи. Годината, в която се наблюдава отваряне на маржа между брашното и хляба – 2008, е годината, в която енергоносителите поскъпнаха драстично.

 

phpThumb generated thumbnailjpg4

 

 

От изложените данни е видно, че поскъпване на пшеницата с 10% би довело до 5% поскъпване на хляба, а увеличение на цената на енергоносителите със същия процент (10%) би добавило допълнително средно около процент.


Оскъпяване в търговската мрежа

Месечните данни за цената на едро и цената на дребно на хляба на САПИ (система за агро пазарна информация) показват, че маржът на търговските вериги се движи средно около 9% в периода юли 2011 - юли 2012. За отбелязване е, че търговската надценка спада през последните четири години – за сравнение средната надценка е била близо 14% през пазарната 2008-2009 г.

Справката, която ИПИ направи в отчетите на произволно избрани 40 хлебопроизводителни дружества в страната, показва, че повечето от тях работят на загуба. Тези от тях, които реализират печалба, имат съотношение на печалба спрямо приходи между 1 и 3%. Ако замразяването на цената на основни хранителни продукти стане факт, това неминуемо ще доведе до фалити на производители при растящи цени на суровините.

 

 

 

 

 bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2019 година.
Изтегли от ТУК

Още по темата

 
vagandietaВеган диетата е свързана с възможен риск за здравето при пеленачета и деца, поради тяхната необходимост от по-голямо количество нутриенти по време на растежа.
Изтеглете от ТУК
Проверка на БАБХ установи, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки
Вижте повече: ТУК
pismoИкономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания .
Изтеглете от ТУК
pismoЗакон за данък за обществено здраве .
Изтеглете от ТУК
pismoПресконференция от подписването на спо разумението между КТ "ПОДКРЕПА" И НБСХС- 21.03.2016 г.
Изтеглете от ТУК

ОБРЪЩЕНИЕ

Поздравителен адрес от мининистър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов по случай Спасовден - Деня на хлебаря.

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

25 години Булпек

Puratos

Lesaffre

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512