Обучения

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

НБСХС проведе обучения по новия регламент за етикетиране на храните

На 4 и 5 септември 2014 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. София, се проведе първият от серията семинари-обучения, организирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и Съюза по хранителна промишленост. Те са посветени на влизащия в сила от 13.12.2014 год. Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.

На организираната пресконференция в началото на семинара участие взеха проф. Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ, д-р Любомир Кулински – директор на дирекция ‘Контрол на храните”, Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС и д-р Светла Чамова - Председател на УС на СХП.

От страна на медиите имаше представители на всички национални електронни и печатни медии – БНТ, Нова ТВ, БТВ, ТВ7, в-к „Преса”, в-к „Монитор”, в-к „Стандарт”, в-к „Труд” и др.
Основен акцент на пресконференцията беше, че за пръв път контролирани и контролиращи ще се обучават заедно. За производителите и за представителите на Агенцията това е особено важно, защото така нито един производител няма да има двузначно мнение да вписва или не определена информация на етикетите, касаеща информираността и обоснования избор на потребителите, както и различно тълкуване на Регламента от контролния орган.
Служителите и от контролните агенции, и от бизнеса ще се обучават по въвежданите мерки в етикетирането на всички видове храни, включително тези, които се разпространяват до заведенията за обществено хранене и кетъринг фирмите.
Обърнато бе внимание, че изрично ще се подчертават алергените. Размерът на шрифта ще е регулиран, за да е видим всеки надпис.
В работата на семинара участие взеха националните експерти в сферата на контрола и безопасността на храните – проф. д-р Йордан Гогов, д-р Елена Славова – МЗХ, д-р Кремена Стоева – БАБХ.
В презентациите на лекторите бяха засегнати темите за новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011, специфичните изисквания за етикетиране на храните, официалният контрол върху етикетиране на храните и сроковете за въвеждане.
Изключително ползотворна се оказа втората част на семинара, когато участниците трябваше да разработят етикети на хлебни и сладкарски изделия. В последвалата дискусия бяха поставени много въпроси, които получиха компетентни отговори от лекторите.
В семинара взеха участие представители на 22 производители от региона.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.

На 24 и 25 септември 2014 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. Монтана се проведе вторият семинар-обучение. В обучението взеха участие представители на 20 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен.

На 9 и 10 октомври 2014 год. в Дома техниката в гр. Бургас се проведе третият семинар-обучение. В обучението взеха участие представители на 25 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен и Шумен.
На 28 и 29 октомври 2014 год. в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив се проведе последният семинар-обучение по Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. В обучението взеха участие представители на 26 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали.
В проведената пресконференция преди семинара, в което имаше представители на БНТ, БНР, в-к „Стандарт” и регионалните медии, г-жа Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС, изнесе информацията, че ще бъде издадено Ръководство за етикетиране на хлебни и сладкарски изделия. В Ръководството ще залегната както законодателните изисквания на Регламент 1169/2011, така и практически примери и въпроси, обсъдени по време на обученията.
Предвид големият интерес от страна на производителите, обученията ще продължат през 2015 год. с допълнителна насоченост към енергийната стойност на храните.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2019 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

Галерия Дискусионен клуб

25 години Булпек

Галерия Булпек 2018

Puratos

Lesaffre

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512