Актуално

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Търговците печелят 29 пъти повече от производителите при продажбата на един хляб

Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България

Госпожо Кукушева, може ли да очакваме повишение в цената на хляба предвид силните валежи, които повлияха на пшеницата у нас?

Цената се определя от множество фактори и затова е трудно да се отговори на подобен въпрос. Образуването започва от нивата, после минава през брашното (мелниците), следват големите фирми, които предлагат гориво. Определящи за стойността са и енергоразпределителните дружества, включително банкерите и последен по веригата за доставна цена е хлебопроизводителят.

Прочети още: Търговците печелят 29 пъти повече от производителите при продажбата на един хляб

Вкусният български хляб

.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите, произвеждащи хляб и брашно по УС „България“ за периода 20.04.2018 г. – 20.04.2019 г.
Изтегли от ТУК

Издания

mail.pcexpert.bg

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

Галерия Дискусионен клуб

25 години Булпек

Галерия Булпек 2018

Puratos

Lesaffre

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512