Актуално

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

АКТУАЛНИ НОВИНИ


Търговците печелят 29 пъти повече от производителите при продажбата на един хляб

Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България

Госпожо Кукушева, може ли да очакваме повишение в цената на хляба предвид силните валежи, които повлияха на пшеницата у нас?

Цената се определя от множество фактори и затова е трудно да се отговори на подобен въпрос. Образуването започва от нивата, после минава през брашното (мелниците), следват големите фирми, които предлагат гориво. Определящи за стойността са и енергоразпределителните дружества, включително банкерите и последен по веригата за доставна цена е хлебопроизводителят.

Прочети още: Търговците печелят 29 пъти повече от производителите при продажбата на един хляб

Вкусният български хляб

.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите, произвеждащи хляб и брашно по УС „България“ за периода 20.04.2018 г. – 20.04.2019 г.
Изтегли от ТУК

Издания

mail.pcexpert.bg

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

Галерия Дискусионен клуб

БУЛПЕК 2017 г. - Обзор : ТУК

Puratos

Lesaffre

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512