Обучения

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Продължават обучения по регламент 1169/2011, организирани от НБСХС, съвместно с МЗХ, БАБХ и СХП

На 21 и 22 май 2015 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. София, се проведе първият семинар-обучение на тема "ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ и ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ – НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПО-ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", организиран от Министерството на замеделието и храните (МЗХ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и Съюза по хранителна промишленост.

Те са посветени на Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите и изискването за представяне на енергийната стойност, влизащи в сила на 13.12.2016 год.
На организираната пресконференция в началото на семинара участие взеха проф. Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ и Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС.

От страна на медиите имаше представители на всички национални електронни и печатни медии – БНТ, БТВ, Нова ТВ, ТВ7, в-к „Монитор”, в-к „24 часа”, в-к „Стандарт”, в-к „Труд” и др.
Основен акцент на пресконференцията беше представянето на новото Ръководство за етикетиране на хляб, хлебни и сладкарски изделия.
"След серия от курсове на обучение и разясняване на регламента за етикетиране, излиза едно практическо ръководство, съдържащо целия натрупан опит", заяви проф.Моллов при представянето му.
Според него ръководството ще спомогне и за по-доброто прилагане на регламентите и за по-ефективния контрол
На въпрос за качеството на хляба и хлебните изделия, проф. Моллов бе категоричен:
"Хлябът и хлебните изделия не са сред храните, създаващи проблеми". Неговото общо впечатление е, че през последните години има подобрение в качеството на хляба. Все по-често се появяват по-малки фирми с уникални производства и те укрепват, а хлябът поддържа добро качество. "На пазара се появява и все по-голямо разнообразие, с различни съставки, отразяващо потребителското очакване. Появяват се и нови асортименти, което показва наличието на качество и конкуренция в сектора", подчерта Моллов.
Председателят на НБСХС Мариана Кукушева заяви на свой ред, че в момента тече работата по нов Закон за храните. Едно от исканията на Съюза е регламентирането на транспорта на хляб и хлебни изисквания. За целта браншовата организация ще настоява за създаване на единен регистър на МПС, транспортиращи хляб и публични отличителни знаци за тях. Това се налага заради съображения, свързани с хигиената и намаляването на риска за потребителите, тъй като има случаи на транспортиране на непакетиран хляб.
В работата на семинара участие взеха националните експерти в сферата на контрола и безопасността на храните – проф. д-р Йордан Гогов, д-р Елена Славова – МЗХ, д-р Кремена Стоева и д-р Райна Иванова от БАБХ.
В презентациите на лекторите бяха засегнати темите за новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011, специфичните изисквания за етикетиране на храните, официалният контрол върху етикетиране на храните, енергийна стойност и сроковете за въвеждане.
Изключително интересна се оказа втората част на семинара, когато участниците трябваше да разработят етикети на хлебни и сладкарски изделия. Бяха представени етикети на изделия, невключени в Ръководството. В последвалата дискусия бяха поставени много въпроси, които получиха компетентни отговори от лекторите.
В семинара взеха участие представители на 20 производители от региона и представители на ОДБХ от областите София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Враца и Монтана.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.


На 18 и 19 юни в гр. Плевен в дома на науката и техниката се проведе вторият семинар-обучение на тема "ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ и ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ – НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПО-ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ".
В работата на семинара взеха участие представители на 16 производители от региона и инспектори ОДБХ от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Силистра.
В проведените дискусии участниците получиха компетентни отговори на поставените въпроси.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.


На 25 и 26 юни в гр. Хасково в дома на техниката се проведе заключителният семинар-обучение по Регламент 1169/2011.
В работата на семинара взеха участие представители на 19 производители от региона и инспектори ОДБХ от областите Хасково, Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали, Смолян, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.
Изключително ползотворно за участниците се оказаха новите правила за изчисляване на енергийна стойност, представени от проф. Гогов.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2024 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2021

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg