Обучения

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

НБСХС проведе обучения по новия регламент за етикетиране на храните

На 4 и 5 септември 2014 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. София, се проведе първият от серията семинари-обучения, организирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и Съюза по хранителна промишленост. Те са посветени на влизащия в сила от 13.12.2014 год. Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.

На организираната пресконференция в началото на семинара участие взеха проф. Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ, д-р Любомир Кулински – директор на дирекция ‘Контрол на храните”, Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС и д-р Светла Чамова - Председател на УС на СХП.

От страна на медиите имаше представители на всички национални електронни и печатни медии – БНТ, Нова ТВ, БТВ, ТВ7, в-к „Преса”, в-к „Монитор”, в-к „Стандарт”, в-к „Труд” и др.
Основен акцент на пресконференцията беше, че за пръв път контролирани и контролиращи ще се обучават заедно. За производителите и за представителите на Агенцията това е особено важно, защото така нито един производител няма да има двузначно мнение да вписва или не определена информация на етикетите, касаеща информираността и обоснования избор на потребителите, както и различно тълкуване на Регламента от контролния орган.
Служителите и от контролните агенции, и от бизнеса ще се обучават по въвежданите мерки в етикетирането на всички видове храни, включително тези, които се разпространяват до заведенията за обществено хранене и кетъринг фирмите.
Обърнато бе внимание, че изрично ще се подчертават алергените. Размерът на шрифта ще е регулиран, за да е видим всеки надпис.
В работата на семинара участие взеха националните експерти в сферата на контрола и безопасността на храните – проф. д-р Йордан Гогов, д-р Елена Славова – МЗХ, д-р Кремена Стоева – БАБХ.
В презентациите на лекторите бяха засегнати темите за новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011, специфичните изисквания за етикетиране на храните, официалният контрол върху етикетиране на храните и сроковете за въвеждане.
Изключително ползотворна се оказа втората част на семинара, когато участниците трябваше да разработят етикети на хлебни и сладкарски изделия. В последвалата дискусия бяха поставени много въпроси, които получиха компетентни отговори от лекторите.
В семинара взеха участие представители на 22 производители от региона.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.

На 24 и 25 септември 2014 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. Монтана се проведе вторият семинар-обучение. В обучението взеха участие представители на 20 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен.

На 9 и 10 октомври 2014 год. в Дома техниката в гр. Бургас се проведе третият семинар-обучение. В обучението взеха участие представители на 25 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен и Шумен.
На 28 и 29 октомври 2014 год. в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив се проведе последният семинар-обучение по Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. В обучението взеха участие представители на 26 фирми и инспектори от ОДБХ от областите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали.
В проведената пресконференция преди семинара, в което имаше представители на БНТ, БНР, в-к „Стандарт” и регионалните медии, г-жа Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС, изнесе информацията, че ще бъде издадено Ръководство за етикетиране на хлебни и сладкарски изделия. В Ръководството ще залегната както законодателните изисквания на Регламент 1169/2011, така и практически примери и въпроси, обсъдени по време на обученията.
Предвид големият интерес от страна на производителите, обученията ще продължат през 2015 год. с допълнителна насоченост към енергийната стойност на храните.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2024 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2021

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg