Обучения

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Продължават обучения по регламент 1169/2011, организирани от НБСХС, съвместно с МЗХ, БАБХ и СХП

На 21 и 22 май 2015 год., в Дома на Научно-техническите съюзи в гр. София, се проведе първият семинар-обучение на тема "ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ и ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ – НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПО-ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", организиран от Министерството на замеделието и храните (МЗХ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и Съюза по хранителна промишленост.

Те са посветени на Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите и изискването за представяне на енергийната стойност, влизащи в сила на 13.12.2016 год.
На организираната пресконференция в началото на семинара участие взеха проф. Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ и Мариана Кукушева – Председател на УС на НБСХС.

От страна на медиите имаше представители на всички национални електронни и печатни медии – БНТ, БТВ, Нова ТВ, ТВ7, в-к „Монитор”, в-к „24 часа”, в-к „Стандарт”, в-к „Труд” и др.
Основен акцент на пресконференцията беше представянето на новото Ръководство за етикетиране на хляб, хлебни и сладкарски изделия.
"След серия от курсове на обучение и разясняване на регламента за етикетиране, излиза едно практическо ръководство, съдържащо целия натрупан опит", заяви проф.Моллов при представянето му.
Според него ръководството ще спомогне и за по-доброто прилагане на регламентите и за по-ефективния контрол
На въпрос за качеството на хляба и хлебните изделия, проф. Моллов бе категоричен:
"Хлябът и хлебните изделия не са сред храните, създаващи проблеми". Неговото общо впечатление е, че през последните години има подобрение в качеството на хляба. Все по-често се появяват по-малки фирми с уникални производства и те укрепват, а хлябът поддържа добро качество. "На пазара се появява и все по-голямо разнообразие, с различни съставки, отразяващо потребителското очакване. Появяват се и нови асортименти, което показва наличието на качество и конкуренция в сектора", подчерта Моллов.
Председателят на НБСХС Мариана Кукушева заяви на свой ред, че в момента тече работата по нов Закон за храните. Едно от исканията на Съюза е регламентирането на транспорта на хляб и хлебни изисквания. За целта браншовата организация ще настоява за създаване на единен регистър на МПС, транспортиращи хляб и публични отличителни знаци за тях. Това се налага заради съображения, свързани с хигиената и намаляването на риска за потребителите, тъй като има случаи на транспортиране на непакетиран хляб.
В работата на семинара участие взеха националните експерти в сферата на контрола и безопасността на храните – проф. д-р Йордан Гогов, д-р Елена Славова – МЗХ, д-р Кремена Стоева и д-р Райна Иванова от БАБХ.
В презентациите на лекторите бяха засегнати темите за новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011, специфичните изисквания за етикетиране на храните, официалният контрол върху етикетиране на храните, енергийна стойност и сроковете за въвеждане.
Изключително интересна се оказа втората част на семинара, когато участниците трябваше да разработят етикети на хлебни и сладкарски изделия. Бяха представени етикети на изделия, невключени в Ръководството. В последвалата дискусия бяха поставени много въпроси, които получиха компетентни отговори от лекторите.
В семинара взеха участие представители на 20 производители от региона и представители на ОДБХ от областите София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Враца и Монтана.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.


На 18 и 19 юни в гр. Плевен в дома на науката и техниката се проведе вторият семинар-обучение на тема "ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ и ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ – НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПО-ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ".
В работата на семинара взеха участие представители на 16 производители от региона и инспектори ОДБХ от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Силистра.
В проведените дискусии участниците получиха компетентни отговори на поставените въпроси.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.


На 25 и 26 юни в гр. Хасково в дома на техниката се проведе заключителният семинар-обучение по Регламент 1169/2011.
В работата на семинара взеха участие представители на 19 производители от региона и инспектори ОДБХ от областите Хасково, Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали, Смолян, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.
Изключително ползотворно за участниците се оказаха новите правила за изчисляване на енергийна стойност, представени от проф. Гогов.
Семинарът приключи с получаване на сертификати за преминало обучение от участниците.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2019 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

Галерия Дискусионен клуб

25 години Булпек

Галерия Булпек 2018

Puratos

Lesaffre

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512

adevertisement message 512